LET’S TAKE CARE OF OUR BODY

God wants us to take care of our bodies as we take care of our spirit.
Indeed, although taking care of the spirit is a good thing and even essential, we must not neglect our body.

« No one ever hated his own body, but he feeds and cares for it, just as Christ does the church. »(Ephesians 5:29)

Taking care of our body is not only about protecting it from bad things that could damage it, it is also above all about maintaining its hygiene.
Without personal hygiene, not only do we expose our health to diseases, but we can also upset others, especially those who approach us, with bad odors: odors from the mouth, odors from the armpits, odors from clothes, etc.

PRAYER:
Lord our God, help us to always take care of our bodily hygiene.
It is in the precious name of your son Jesus Christ that we pray, Amen.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☏: +250730900900
KIGALI – RWANDA

PRENONS SOIN DE NOTRE CORPS

Dieu veut que nous prenions soin de notre corps comme nous prenons soin de notre esprit.
En effet, bien que prendre soin de l’esprit est une bonne chose et même primordial, nous ne devons pas négliger notre corps.

« Jamais personne n’a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l’Église. »(Éphésiens 5:29).

Prendre soin de notre corps, ce n’est pas seulement le protéger des mauvaises choses qui pourraient l’endommager, c’est aussi avant tout, faire son hygiène.
Sans hygiène corporelle, non seulement nous exposons notre santé à des maladies, mais aussi nous pouvons indisposer les autres, surtout ceux qui nous approchent, avec des mauvaises odeurs: les odeurs de la bouche, les odeurs des aisselles, les odeurs des habits, etc.

PRIÈRE:
Seigneur notre Dieu, aidez-nous à toujours prendre soin de notre hygiène corporelle.
C’est dans le nom précieux de votre fils Jésus-Christ que nous prions, Amen.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☏: +250730900900
KIGALI – RWANDA

TULABIRIRE OMUBIRI GWAFFE

Katonda ayagala tulabirire emibiri gyaffe nga bwe tufaayo ku mwoyo gwaffe.
Mazima ddala, wadde ng’okulabirira omwoyo kintu kirungi era nga kikulu nnyo, tetulina kulagajjalira mubiri gwaffe.

« Tewali n’omu yali akyaye omubiri gwe, wabula aguliisa era agujjanjaba nga Kristo bw’ajjanjaba Ekkanisa ye. »(Abaefeso 5:29)

Okulabirira omubiri gwaffe si kugukuuma ku bintu bibi ebiyinza okugwonoona, wabula okusinga byonna kukuuma buyonjo bwagwo.
Awatali buyonjo bwaffe, tetukoma ku kwolesa bulamu bwaffe ku ndwadde, wabula tusobola n’okunyiiza abalala naddala abo abatusemberera, nga tuwunya obuwunya obubi: obuwunya obuva mu kamwa, obuwunya obuva mu bisambi, obuwunya obuva mu ngoye, n’ebirala.

OKUSALA:
Mukama Katonda waffe, tuyambe bulijjo okufaayo ku buyonjo bw’omubiri gwaffe.
Mu linnya ly’omwana wo Yesu Kristo ery’omuwendo mwe tusaba, Amiina.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☏: +250730900900
KIGALI – RWANDA

TUTUNZE MIILI YETU

Mungu anataka tuitunze miili yetu tunapoitunza roho zetu.
Kwa kweli, ingawa kutunza roho ni jambo jema na hata ni muhimu, hatupaswi kupuuza mwili wetu.

« Hakuna mtu anayeuchukia mwili wake po pote; bali huulisha na kuutunza, kama Kristo naye anavyolitendea Kanisa. »(Waefeso 5:29)

Kutunza miili yetu sio tu juu ya kuilinda kutokana na mambo mabaya ambayo yanaweza kuiharibu, pia ni juu ya yote juu ya kudumisha usafi wake.
Bila usafi wa kibinafsi, sio tu tunafunua afya zetu kwa magonjwa, lakini pia tunaweza kuwafadhaisha wengine, hasa wale wanaotukaribia, na harufu mbaya: harufu kutoka kinywa, harufu kutoka kwa kamba, harufu ya nguo, na vingine.

OMBI:
Bwana Mungu wetu, utusaidie kutunza usafi wa miili yetu daima.
Ni katika jina la thamani la mwanao Yesu Kristo tunaomba, Amina.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☏: +250730900900
KIGALI – RWANDA

TWITE KU ISUKU Y’IMIBIRI YACU

Imana ishaka ko twita ku mibiri yacu uko twita ku mwuka wacu.
Muby’ukuri, n’ubwo kwita ku mwuka ari ikintu cyiza ndetse na ngombwa, ntitugomba kwirengagiza umubiri.

« Nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk’uko Kristo abigirira Itorero. »(Abefeso 5:29)

Kwita ku mibiri yacu ntabwo ari ukuyirinda gusa ibintu bibi bishobora kuyangiza, ni imbere ya byose kubungabunga isuku yayo.
Hatariho isuku y’umuntu ku giti cye, ntabwo tuba dushoye ubuzima bwacu ku ndwara gusa, ahubwo dushobora no kubangamira abandi, cyane cyane abatwegera, kubera impumuro mbi: impumuro yo mu kanwa, impumuro ivuye mu kuboko, impumuro y’imyenda, n’ibindi.

ISENGESHO:
Mwami Mana yacu, udufashe guhora twita ku isuku y’imibiri yacu.
Ni mu izina ry’agaciro ry’umwana wawe Yesu kristo tubisabye, Amen.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☏: +250730900900
KIGALI – RWANDA

TWITEHO ISUKU RY’IMIBIRI YACU

Imana ishaka ko twitaho umubiri wacu uko twitaho umutima wacu.
Muvy’ukuri, n’aho kwitaho umutima wacu ari ikintu ciza mbere na ngombwa, ntidukwiriye kwirengagiza umubiri wacu nawo.

« kukw ata muntu yigeze kwanka umubiri wiwe, arikw arawugaburira, akawubungabunga, nk’uko Kristo na we agirira ishengero. »(Abanyefeso 5:29)

Kwitaho imibiri yacu s’ukuyirinda gusa ibintu bibi bishobora kuyigirira nabi, imbere ya vyose n’ukubungabunga isuku ryayo.
Tutigiriye isuku ku mubiri, turashobora kwandura no kwanduza abandi indwara ziterwa n’umwanda, ariko kandi dushobora no gusanga twabangamiye abandi, cane cane abatwegera, kubera kunuka: umunuko wo mu kanwa, umunuko uvuye mu maboko, umunuko w’impuzu twambaye, n’ibindi.

IGISABISHO:
Mwami Mana yacu, dufashe guhora twitaho isuku ry’imibiri yacu.
Ni mw’izina ridasanzwe ry’umwana wawe Yesu kristo tubisavye, Amen.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☏: +250730900900
KIGALI – RWANDA

WHERE IS GOD ?

If we believe and welcome Jesus Christ as our King and Savior into our lives, the kingdom of God conquers our hearts, God comes to dwell in us and begins to work in our hearts.

« It is God who works in you to will and to act according to his good purpose. »(Philippians 2:13)

Why do we continue to seek God elsewhere when He dwells in our hearts?
It is ignorance because God is with us and dwells in us.
Rather, we should always talk to Him, listen to Him, and let Him do what He wants in our lives.
This is why Jesus tells us:
« Remain in me, and I will remain in you. »(John 15:4)
However, even those who do not believe in Jesus Christ, God keeps His eyes on them, for He continues to love them and extend to them the love, mercy and grace that He is eager to give them.

PRAYER:
Lord our God, grant us to always remember that you are within us.
It is in the precious name of your son Jesus Christ that we pray, Amen.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☏: +250730900900
KIGALI – RWANDA

OÙ EST DIEU ?

Si nous croyons et accueillons Jésus-Christ comme notre Roi et notre Sauveur dans nos vies, le royaume de Dieu conquiert nos cœurs, Dieu vient habiter en nous et commence à agir dans nos cœurs.

« C’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. »(Philippiens 2:13)

Pourquoi continuons-nous à chercher Dieu ailleurs alors qu’Il habite dans nos cœurs ?
C’est l’ignorance car Dieu est avec nous et habite en nous.
Nous devrions plutôt toujours Lui parler, L’écouter et Le laisser faire ce qu’Il veut dans nos vies.
C’est d’ailleurs pourquoi Jésus nous dit:
« Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. »(Jean 15:4)
Cependant, même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, Dieu garde ses yeux sur eux, car il continue de les aimer et de leur offrir l’amour, la miséricorde et la grâce qu’Il est impatient de leur donner.

PRIÈRE:
Seigneur notre Dieu, donnez-nous de toujours nous rappeler que vous êtes en nous.
C’est dans le nom précieux de votre fils Jésus-Christ que nous prions, Amen.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☏: +250730900900
KIGALI – RWANDA

MUNGU YUKO WAPI ?

Tukimwamini na kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu katika maisha yetu, ufalme wa Mungu utachukua mioyo yetu mara moja, na Mungu atakuja kukaa ndani yetu, na kuachwa kufanya kazi ndani ya mioyo yetu.

“Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema.”(Wafilipi 2:13)

Kwa nini tunaendelea kumtafuta Mungu mahali pengine na kuishi ndani ya mioyo yetu?
Na bila kujua, kwa sababu Mungu yu pamoja nasi na anaishi ndani yetu.
Badala yake, tunapaswa kuzungumza naye kila wakati, kumusikiliza na kumuacha afanye kile anachotaka katika maisha yetu.
Ndiyo maana Yesu anatuambia:
“Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu.”(Yohana 15:4)
Hata hivyo, hata wale wasiomwamini Yesu Kristo, Mungu huwakazia macho, kwa sababu anaendelea kuwapenda na kuwaonyesha upendo, rehema na neema anayotaka kuwapa.

OMBI:
Bwana Mungu wetu, utujalie tukumbuke daima kwamba wewe uko ndani yetu.
Ni katika jina la thamani la mwanao Yesu Kristo tunaomba, Amina.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☏: +250730900900
KIGALI – RWANDA

KATONDA ALI WA ?

Bwe tukkiriza era ne tukkiriza Yesu Kristo nga Mukama era Omulokozi mu bulamu bwaffe, obwakabaka bwa Katonda butwala emitima gyaffe, Katonda n’ajja okubeera mu ffe, n’alekebwa okukola mu mitima gyaffe.

« Katonda yakolera mu mmwe, era yabaagazisa n’abasobozesa okukola by’ayagala, olw’okumusanyusa. »(Abafiripi 2:13)

Kati olwo lwaki tunoonya Katonda awalala ne tubeera mu mitima gyaffe?
Era obutamanya, kubanga Katonda ali naffe era abeera mu ffe.
Wabula bulijjo tusaanidde okwogera naye, okumuwuliriza era tumuleke akole by’ayagala mu bulamu bwaffe.
Eno y’ensonga lwaki Yesu atugamba nti:
« Mubeere mu Nze era nange mbeere mu mmwe. »(Yokaana 15:4)
Kyokka n’abo abatakkiririza mu Yesu Kristo, Katonda abakuumira amaaso kubanga asigala abanoonya, era n’abalaga okwagala, okusaasira n’ekisa ky’ayagala okubalaga.

OKUSALA:
Mukama Katonda waffe, tuwe tujjukire bulijjo nti oli munda mu ffe.
Mu linnya ly’omwana wo Yesu Kristo ery’omuwendo mwe tusaba, Amiina.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☏: +250730900900
KIGALI – RWANDA